Termo polystyrénové poháre

- 200 ml
- Jednorazové poháre


Naše lacné šálky sú k dispozícii iba v kombinácii so zodpovedajúcim množstvom našich výrobkov.

Ceny
Cena za 1.000 kusov € 40,- bez DPH