Kup gotowy do spożycia poncz w 10-litrowych kanistrach