Thermo cup vyrobený z polystyrenu

- 200 ml
- ideální pro horké nápoje
- jednorázový pohár


Naše lacné šálky sú k dispozícii iba v kombinácii so zodpovedajúcim množstvom našich výrobkov.

Ceny
Cena za 1 000 kusů € 40,- bez DPH